Aktuálně

Microsoft vydal 11.10.2012 v rámci automatických aktualizací aktualizaci KB2724197, která po nainstalování způsobila padání DOS programů na nedostatek paměti.
Řešením je odinstalování této aktualizace a zakázání její opětovné aktualizace.

Podrobný návod ke stažení zde.

Banner

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Moderní on-line systém
pro sběr, evidenci a správu dat o inseminaci skotu

Unikátní on-line systém určený pro firmy s oprávně ním provádět inseminaci skotu. Systém umoňuje přímý sběr dat z terénu (PDA/PC) o provedených inseminacích a jejich okamžité zpracování na centrálním serveru. Údaje o inseminaci jsou ihned po odeslání  zkontrolovány v kontextu celé databáze a obratem je odeslána zpět informace o správnosti za daných údajů. Inseminační technik tak případné chyby řeší a opravuje ve chvíli, kdy je do systému vložil, a kdy má k dispozici kartu zvířete. Systém tak poskytuje maximální datový komfort a nejlepším možným způsobem eliminuje vstup chybných dat do systému.

Celý článek...
 
PC SKOT

PC SKOT - moderní zootechnický a šlechtitelský software
pro chovatele skotu

PC SKOT je program (sw) určený pro velké i malé chovatele masného i dojeného skotu. První verze byla vydána již v roce 1994, od té doby se PC SKOT stal nepostradatelným pomocníkem stovek chovatelů v celé ČR. Původní DOS aplikaci nahradila verze pro MS Windows, která zachovává všechny dosavadní funkce a využívá všech výhod grafického prostředí.

Českomoravská společnost chovatelů, společnost pověřená vedením ústřední evidence skotu,
schválila program PC SKOT pro účely stájového registru skotu
.

Více na stránkách www.pcskot.cz

 
KONTROLA UŽITKOVOSTI

EVIDENCE A ROZBORY V OBLASTI KU SKOTU, KUTMS A BÝCÍCH

Tento subsystém zpracovává výstupní věty o KU skotu, které poskytuje centrální evidence. Tato data a informace zveřejňované o plemenných býcích vzájemně propojuje do uceleného informačního systému s mnoha různými pohledy a rozbory. Program je nepostradatelným pomocníkem odborných pracovníků zabývajících se poradenstvím v oblasti reprodukce skotu.

Program umožňuje provádět jakékoliv rozbory a srovnávání výsledků plemenic zapojených v KU, včetně např. zjišťování rodin, připařovacích plánů, práce se skupinou, uzávěrky a pod.

 

 
PLEMSKOT, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting